måndag 24 januari 2011

Vernissagebilder Caritta Schmidt

Många besökare på årets första vernissage!

Caritta Schmidt är konstnär och intendent på Svenska Huset i Kavalla, Grekland. Många författare, forskare och konstnärer som gästat Svenska Huset under årens lopp, kom på vernissagen.
Konstnärinnan själv.